Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

sziiiz
20:49
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasanitas sanitas
sziiiz
19:04
sziiiz
19:03

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanitas sanitas
sziiiz
18:31
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaakustyka-mysli akustyka-mysli
sziiiz
18:30
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viabitemyneck bitemyneck
sziiiz
18:30
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viabitemyneck bitemyneck
sziiiz
18:26
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viathenatuss thenatuss
18:26
4934 0066 420
Reposted fromsunlight sunlight vianihuhu nihuhu
sziiiz
18:16
sziiiz
18:15
sziiiz
18:15
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"

August 15 2017

sziiiz
20:15
3675 f135 420
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viacrispybones crispybones
sziiiz
20:15
3675 f135 420
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viacrispybones crispybones
sziiiz
20:14
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie viatouchthesky touchthesky
sziiiz
20:14

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viatouchthesky touchthesky
sziiiz
20:14
0469 6b86 420
Reposted fromgingillo gingillo viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
20:14
0469 6b86 420
Reposted fromgingillo gingillo viatobecontinued tobecontinued
20:10
2604 0e9a 420
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viadontforgot dontforgot
sziiiz
20:10
1209 ec57 420
sziiiz
20:09
2222 a1d1 420
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viachapstick chapstick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl