Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

sziiiz
21:00
sziiiz
21:00
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
21:00
3757 061f 420
Reposted fromkimik kimik viasleeplessnight sleeplessnight
sziiiz
15:59
3229 015e 420
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
sziiiz
15:59
1255 e636 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
sziiiz
15:58
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viasensation sensation
sziiiz
15:58
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaann16 ann16
sziiiz
15:58
1250 6c66 420
Reposted fromcloouds cloouds viasensation sensation
sziiiz
15:58
7588 35bd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
sziiiz
15:42
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
sziiiz
15:39
Wkurwia nas wszystko. Że jest za ciepło, że jest za zimno, że ktoś coś powiedział, że ktoś czegoś nie powiedział, że ktoś zostawił otwartą klapę od kibla, że zarysowaliśmy w samochodzie zderzak, że nam nie dała albo że nam dała zbyt powściągliwie, że ktoś nie wysłał e-maila albo obiecał, ale tego nie zrobił, że nam żarcie do stolika przynieśli zbyt mało energicznie i nie pocałowali wystarczająco miłośnie w dupę. Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać, cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viahavingdreams havingdreams
sziiiz
15:35
2960 3e9e 420
Reposted fromtfu tfu viapanpancerny panpancerny
sziiiz
15:33
5943 a679 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaponurykosiarz ponurykosiarz
15:25
8826 e5f5 420

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

sziiiz
15:23
5999 2837 420
Reposted fromfungi fungi viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
sziiiz
15:13
sziiiz
15:10
5161 670e 420
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
sziiiz
14:55

July 07 2017

19:17
8269 dddf 420
Reposted fromtoudii73 toudii73 viacocciuella cocciuella
sziiiz
18:06
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl