Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

sziiiz
14:14
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viarawwwr rawwwr
sziiiz
14:14
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapikkumyy pikkumyy
sziiiz
14:14
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapikkumyy pikkumyy
sziiiz
14:14
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapikkumyy pikkumyy
sziiiz
13:40
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
sziiiz
13:39
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative viapikkumyy pikkumyy
13:29
sziiiz
13:28
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
sziiiz
13:28
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski, Krew Elfów
sziiiz
13:27
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
sziiiz
13:27
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaoversensitive oversensitive
sziiiz
13:27
9700 9278 420
Reposted frompiepszoty piepszoty viamyzone myzone
sziiiz
13:26
1250 6c66 420
Reposted fromcloouds cloouds viamyzone myzone
sziiiz
13:26
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viarawwwr rawwwr
sziiiz
13:26

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
13:26
1543 d69c 420
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
13:17
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
13:17
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
sziiiz
13:16
0027 1a25 420
Reposted from21gramow 21gramow viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
12:54
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl