Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

sziiiz
15:47
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaAnneBonny AnneBonny
sziiiz
15:46
sziiiz
15:46
1608 b267 420
Reposted frombearded bearded viacrispybones crispybones
sziiiz
15:46
5047 dcb0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacrispybones crispybones
sziiiz
15:45
0812 d72f 420
Reposted fromscorpix scorpix viacrispybones crispybones
sziiiz
15:45
5367 8c2b 420
15:36
2909 da91 420
Reposted fromgreggles greggles viacrispybones crispybones
sziiiz
15:36
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacrispybones crispybones
sziiiz
15:33
4878 d6a1 420
Reposted fromteijakool teijakool viacrispybones crispybones
sziiiz
15:33
7741 5486 420
Reposted fromtfu tfu viacrispybones crispybones
sziiiz
15:32
sziiiz
15:32
1831 49c3 420
Reposted fromcaraseen caraseen viacrispybones crispybones
sziiiz
15:31
sziiiz
15:30
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapikkumyy pikkumyy
sziiiz
15:30
Bo wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś Ci dać.
— Łukasz Rutkowski
sziiiz
15:30
Liczy się w równym stopniu ogień wewnętrzny - duch. Siła i jasność płomienia. Temperatura żaru.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sziiiz
15:29
1747 34f1 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
sziiiz
15:28
sziiiz
15:28
2840 1a29 420
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viamyzone myzone
sziiiz
15:28
3019 fbde 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl