Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

sziiiz
19:30
2749 acd5 420
Reposted frombruxa bruxa viaoversensitive oversensitive
sziiiz
19:29
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
19:28
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazoi zoi
19:28
czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
sziiiz
19:28
sziiiz
19:28
3073 53cd 420
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
sziiiz
19:26
3833 cba5 420
19:26
9535 045c 420
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
sziiiz
19:25
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation vianezavisan nezavisan
sziiiz
19:24
5523 361b 420
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
19:24
6563 53e7 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianezavisan nezavisan
sziiiz
19:24
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
sziiiz
19:24
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
sziiiz
19:24
8248 ec34 420
Reposted fromciarka ciarka vianezavisan nezavisan
19:23
8731 477c 420
sziiiz
19:21
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
sziiiz
19:18
1544 a6c8
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaignoratiion ignoratiion
sziiiz
19:18
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viastaystrongangie staystrongangie
sziiiz
19:17
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianergo nergo
sziiiz
19:16
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl