Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

sziiiz
17:59
Zapomniałam już jak miło tak po prostu  być dla siebie
— sobą
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianergo nergo
sziiiz
17:58
7334 8074 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
17:57
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
sziiiz
17:57
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak

February 03 2020

sziiiz
13:27
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
sziiiz
13:27
Ona szuka ratunku w zabawie i tańcu .
Ona szuka miłości w tej bandzie wygnańców .
Twoja rozmazana szminka powiedziała mi, że zgubiłaś drogę.
W sercu masz pustkę, mimo tego, że są tłumy nad morzem.
— Bedoes & Lanek - Nadchodzi Lato
sziiiz
13:27
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts

August 05 2018

sziiiz
13:55
sziiiz
13:54
9307 b3f2 420
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
sziiiz
13:52

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianezavisan nezavisan
sziiiz
13:43
9102 6709 420
sziiiz
13:42
1185 42fc 420
sziiiz
13:40
4140 2e25 420
Reposted fromspokodama spokodama vianaturalginger naturalginger
sziiiz
13:39
5252 c0e7 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianaturalginger naturalginger
sziiiz
13:38
6838 2958 420
sziiiz
13:36
Na wzruszenie kobiet mężczyzna nie powinien odpowiadać wzruszeniem ramion.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
sziiiz
13:34
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianergo nergo
sziiiz
09:49
2179 33e6 420
Reposted frommylhyw mylhyw viaMatalisman Matalisman
sziiiz
09:35
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl
sziiiz
09:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl